Trapphus

Trapphus

 

Byte av trasiga glödlampor

Då lampor är trasiga ansvarar den boende närmast lampan för att den byts ut.

Föreningen har ett förråd med nya glödlampor i botten på trapphuset i uppgång 9A

(t.v. om tvättbokningstavlan).


Trapphusen som nödutrymningsvägar

Trapphusen och passagen vid entrén till Kung Oskars väg 9A får inte användas för förvaring av föremål, ej ens tillfälligt. Brännbart material såsom t ex, tidningsbuntar, kartonger, soppåsar och byggmaterial får aldrig förvaras i trapphus, oavsett hur det placeras. Trapphuset är en livsviktig utrymningsväg och en brand där kan bli förödande. Skulle utrymning av huset behöva ske, blir de boende då hänvisade till fönster och balkonger.

 

Cyklar, barnvagnar och annat som kan hindra eller försvåra utrymning får inte heller förvaras i trapphuset eller passagen vid Kung Oskars väg 9A. Även små föremål kan i en rökfylld trappuppgång resultera i att människor ramlar och blir oförmögna att ta sig ut på egen hand.

BESÖKSADRESS

Kung Oskars väg 9A

222 40 Lund

ORGANISATIONSNUMMER

745000 - 1511

FAKTURERINGSADRESS

Brf Nyhem

ID 29201

Box 1071

831 29 Östersund