Renoveringar

Praktisk info om renoveringar

Med anledning av fastighetens ventilationssystem och inkluderade el+värme i avgift vill vi att varje lägenhetsinnehavare kontaktar styrelsen innan renovering som omfattar ledningar, värme och ventilationssystem. I dagsläget accepteras ingen form av golvvärme i lägenheterna(inkl våtrum). Fläkt kopplad till venilationskanaler accepteras ej då detta riskerar att försämra ventilation hos andra lägenhetsinnehavare. Regler gällande ventilation kan komma att ändras framöver.

BESÖKSADRESS

Kung Oskars väg 9A

222 40 Lund

ORGANISATIONSNUMMER

745000 - 1511

FAKTURERINGSADRESS

Brf Nyhem

ID 29201

Box 1071

831 29 Östersund