Andrahandsuthyrning

Andrahandsuthyrning

När får man hyra ut i andra hand?

Villkoren för andrahandsuthyrning av bostadsrätt regleras i Bostadsrättslagen (BRL 7 kap. 10-11 §§). 

Enligt bostadsrättslagen får man hyra ut i andra hand när det finns så kallade beaktansvärda skäl. Exempel på beaktansvärda skäl är arbete eller studier på annan ort. Styrelsens tillstånd krävs dock alltid innan andrahandsuthyrning.   

 


Godkännande  ges för uthyrning under maximalt 6 månader åt gången och ny ansökan skall inkomma för varje ny sexmånadersperiod.  Uthyrning tills vidare godkänns inte.

 


Ansökan

I god tid innan uthyrningen ska en korrekt ifylld ansökan lämnas till styrelsen. Först efter att denna ansökan godkänts av styrelsen får bostadsrättsinnehavaren hyra ut lägenheten i andra hand. Hyr du ut lägenheten utan styrelsens samtycke har du förverkat nyttjanderätten till lägenheten.

 


Din ansökan vill vi ha skriftligen. Blankett  hämtar du genom att klicka på länken till höger på denna sida. Ifylld ansökan lämnas i styrelsens brevlåda i porten vid Kung Oskars väg 9A alternativt till någon av styrelsemedlemmarna. Styrelsen kommer  behandla din ansökan på kommande möte. Styrelsen sammanträder en gång i månaden.

 


Skriva andrahandskontrakt

Innan hyrestiden börjar bör ett korrekt ifyllt andrahandskontrakt upprätts, se länken till webformuläret till höger på sidan. Detta är för allas säkerhet och vi rekommenderar starkt att alltid skriva ett kontrakt, även om det gäller en nära vän eller en kortare period som ni hyr ut till.

 


Uthyraren har ansvaret

Uthyraren har ansvar för lägenheten och att månadsavgiften betalas i tid. Om andrahandshyresgästen inte sköter lägenheten eller stör grannar kan uthyraren själv få en skriftlig varning.


 

Hemförsäkringar

Frågor om ersättning från försäkringsbolag kan bli besvärligt vid andrahandsuthyrning. Vi rekommenderar därför att både du  som hyr ut och den som hyr tar kontakt med era försäkringsbolag och kontrollera vad som gäller.

 


Mer information

Mer utförlig information om regler och villkor för  andrahandsuthyrning  av  din bostadsrättslägenhet  finner du   här:

regler för förhållandet mellan förening och bostadsrättshavare

regler för förhållandet  mellan bostadsrättshavare och andrahandshyresgäst

BESÖKSADRESS

Kung Oskars väg 9A

222 40 Lund

ORGANISATIONSNUMMER

745000 - 1511

FAKTURERINGSADRESS

Brf Nyhem

ID 29201

Box 1071

831 29 Östersund