Stadgar

Stadgar

I stadgarna beskrivs de grundläggande reglerna för föreningens verksamhet.

Som komplement till stadgarna gäller Bostadsrättslagen (SFS 1991:614).


Föreningens stadgar reglerar i huvudsak följande områden:

 

  • Firma, ändamål och säte
  • Medlemsskap och överlåtelse av bostadsrätt
  • Insats och avgifter m.m.
  • Bostadsrättshavarens rättigheter och skyldigheter
  • Styrelsen
  • Räkenskaper och revision
  • Föreningsstämma
  • Meddelanden till medlemmarna
  • Fonder

BESÖKSADRESS

Kung Oskars väg 9A

222 40 Lund

ORGANISATIONSNUMMER

745000 - 1511

FAKTURERINGSADRESS

Brf Nyhem

ID 29201

Box 1071

831 29 Östersund