Underhållsplan

Underhållsplan

Här kan du hämta föreningens underhållsplan. Denna innehåller en förteckning över såväl genomförda som pågående och planerade  renoveringar av fastigheten fram t.o.m. 2050. Observera att tidpunkterna för de planerade underhållsåtgärderna är preliminära och kan komma att ändras.


Underhållsplanen reviderades senast 2015-02-17.

BESÖKSADRESS

Kung Oskars väg 9A

222 40 Lund

ORGANISATIONSNUMMER

745000 - 1511

FAKTURERINGSADRESS

Brf Nyhem

ID 29201

Box 1071

831 29 Östersund