Sophantering

Sophantering

En fungernade sophantering förutsätter att alla medlemmar följer dessa riktlinjer:


 

  • Sortera soporna enligt anvisningarna på skyltarna, annars överfylls kärlen snabbt.
  • Inga sopor får ställas utanför kärlen.
  • Platta till och vik ihop kartonger innan de slängs.
  • Grovsopor (möbler, TV-apparater, övrig elektronik m.m.) hänvisas till större återvinningscentraler.


 

Det är mycket viktigt att dessa instruktioner följs. I annat fall låter Renhållningsverket bli att tömma kärlen på hämtningsdagarna. Föreningen måste då beställa extrahämtning med ökade kostnader som följd.


För sorteringen av Ert matavfall kan bruna  matavfallspåsar  med tillhörande hållare hämtas gratis i hobbyrummet  som ligger i Kung Oskars väg 9B:s källare. Varsågoda!

BESÖKSADRESS

Kung Oskars väg 9A

222 40 Lund

ORGANISATIONSNUMMER

745000 - 1511

FAKTURERINGSADRESS

Brf Nyhem

ID 29201

Box 1071

831 29 Östersund