Att ha fest

Att ha fest

Enligt bostadsrättslagen och föreningens stadgar får inte lägenheterna användas så att grannar störs eller orsakas annat obehag. Detta gäller dygnet runt men är särskilt viktigt att iaktta mellan kl. 22:00 - 07:00. Notera att samma sak gäller som huvudregel under veckans samtliga dagar.


 

Planerar du ha fest, informera då dina närmare grannar i förväg. Anslå även detta i trapphuset med en lapp eller liknande. Har du behov av att fortsätta sent är det mer lämpligt att hyra en särskild festlokal för ändamålet. Husets ålder och i synnerhet golv och väggars beskaffenhet gör lägenheten till en olämplig festlokal.

BESÖKSADRESS

Kung Oskars väg 9A

222 40 Lund

ORGANISATIONSNUMMER

745000 - 1511

FAKTURERINGSADRESS

Brf Nyhem

ID 29201

Box 1071

831 29 Östersund