Jourtelefon

Jourtelefon

Telefonnummer larmcentralen: 040 – 93 12 70

 


Fastighetsjour

Akuta tillbud utanför ordinarie arbetstid, där följdskador kan uppstå och där avhjälpandet inte kan vänta till nästa arbetsdag, kan anmälas till Örestads Bevakning för jourutryckning. Om situationen kan bedömas vara av mindre allvarlig art bör man i första hand kontakta styrelsen innan jourutryckning tillkallas.

 


Är det fråga om akut allvarlig fara för person- eller sakskada bör man dock kontakta larmcentralen direkt. Örestads bevakning står i beredskap att hantera de flesta typer av akuta problem. De samarbetar även med specialister såsom t.ex. rörläggare, låssmeder, elektriker, saneringsföretag m.m. i de fall det behövs.


Störningsjour

Om du som föreningsmedlem känner dig störd eller hotad kontaktar du larmcentralen som omgående skickar väktare till platsen. Hög musik, lägenhetsbråk, störande personer runt fastigheten m.m. är exempel på sådana omständigheter. Skulle polis behöva tillkallas görs detta omgående. Samtliga utryckningar återrapporteras till föreningen.

 


Utryckningskostnader

  • Grundkostnaden per utryckning är 1 200 kr (inkl. moms).
  • Utryckningar hänförliga till den egna lägenheten bekostas av lägenhetsinnehavaren.
  • Utryckningar pga. störningar debiteras den som orsakat dem, alternativt föreningen beroende på omständigheterna i det enskilda fallet.
  • Utryckningar hänförliga till fastigheten i övrigt bekostas av föreningen.
  • I stadgarna framgår närmare hur ansvaret fördelas.

BESÖKSADRESS

Kung Oskars väg 9A

222 40 Lund

ORGANISATIONSNUMMER

745000 - 1511

FAKTURERINGSADRESS

Brf Nyhem

ID 29201

Box 1071

831 29 Östersund