Förråd

Förråd

Till varje lägenhet hör 2 stycken förråd, ett i källaren och ett på vinden. Numret på förråden skall vara desamma som lägenhetsnumret.


 

Brandfarliga vätskor får ej förvaras på vind eller i källare!

 

Kontrollera alltid att källare och vind hålls låsta; det är inte ovanligt att bränder i flerfamiljshus är anlagda och börjar i just dessa utrymmen.

BESÖKSADRESS

Kung Oskars väg 9A

222 40 Lund

ORGANISATIONSNUMMER

745000 - 1511

FAKTURERINGSADRESS

Brf Nyhem

ID 29201

Box 1071

831 29 Östersund