Aktuellt

Aktuellt i föreningen

Ny fastighetsförsäkring med bostadsrättsförsäkring

Föreningen har från och med 2019/02/01 en ny fastighetsförsäkring via rbforsakring. I denna ingår det vid dagens datum(2019/02/01) en bostadsrättsförsäkring. Denna försäkring liknar i flera avseenden det Brf-tillägg som många försäkringsbolag erbjuder. Bostadsrättsinnehavaren kan därför överväga att avsluta ett sådant tillägg hos sin nuvarande försäkringsförmedlare. För fullständiga villkor vg se fliken "medlemsavgift" under fliken "om föreningen".   

Fönsterrenovering

Utsidan av samtliga fönster kommer att renoveras under våren 2019. Renoveringen kommer att ske inifrån varje lägenhet och det är därför viktigt att ni följer de instruktioner som kommer att lämnas i era brevinkast och på era dörrar framöver.

Förslag på nya dörrar

Styrelsen ser nu över möjligheter till byte av lägenhetsdörrar.

Flera offerter har tagits in och det mest intressanta gavs av Secor(Daloc).

Kostnad för dörrarna kommer eventuellt att täckas av föreningen. Dock kostar

det extra(c:a 6600kr) för de lägenhetsinnehavare som önskar spegelutförande på dörrarnas insida som annars kommer att vara slät. De dörrar vi kollar på syns i bildspel till höger.

Synpunkter kan lämnas till styrelsens brevlåda.

Bilder på de dörrar som styrelsen är intresserade av finner ni till höger. Som ni kan se har de nya dörrarna inget fönster vilket är viktigt ur ett säkerhetsperspektiv(brand+inbrott).


Ny styrelse

Följ länk för att kontakta den nya styrelsen


Motioner för föreningsstämma tillagda

Följ länk för att se motioner som lagts fram inför föreningsstämma 2016.


Årsredovisning 2015 tillagd

Följ länk för att se årsredovisning 2015


Föreningsstämma och Höststäddag söndagen den 18 oktober 2015

Publicerat 2015-10-18

En lyckad städdag har återigen genomförts av föreningens medlemmar.

För er som missade städdagen så sitter nu en lista uppsatt för återstående arbetsuppgifter nere vid tvättstugelistan i trapphus 9A.


Nu ligger även protokollet från föreningsstämman 2015 uppe. Föreningsstämma 2015


Väl mött

Styrelsen


Höststäddag söndagen den 2 november 2014

Publicerat 2014-10-02

Nu är det åter dags att tillsammans göra rent och snyggt på föreningens gård och i huset. Samtliga medlemmar inbjuds härmed därför att delta i föreningens årliga höststädning

söndag 2  november kl. 12:00. Vi möts på gården för att fördela uppgifterna.


Att byggnaden och tomten hålls i gott skick höjer värdet på fastigheten och våra lägenheter. Genom att göra detta tillsammans kan vi också hålla nere föreningens underhållskostnader och därigenom även våra respektive månadsavgifter, vilket vi alla har ett intresse av. En förutsättning för att detta ska fungera är dock att vi alla hjälps åt, och därför är det viktigt att alla som har möjlighet deltar.


Väl mött  den 2 november!


Protokoll från föreningsstämma publicerat

Publicerat 2014-05-28

Protokoll från 2014 års ordinarie föreningsstämma den 18 maj finns nu publicerat under rubriken föreningsstämma.


Innergårsrenoveringen har påbörjats!

Publicerat 2014-05-26

Idag måndag 26 maj har den renovering av innergården som beslutades på extrastämman den 13 mars påbörjats. Renoveringen utförs av GTB Dalby och omfattar utbyte av stenplattor, gräsmatta och mur samt anläggning av matplats på gräsmattan.

Renoveringen kommer pågå under ca. 1 månad med preliminärt slutdatum den 26 juni.

Under renoveringen ombeds alla medlemmar att flytta sina cyklar från innergården, så att GTB Dalbys arbete med plattläggningen ska kunna flyta på så smidigt som möjligt.


Ny styrelse vald för verksamhetsåret 2014/15

Publicerat 2014-05-25

Sedan den årliga föreningsstämman gick av stapeln den 18 maj har Brf Nyhems styrelse fått en ny sammansättning.  Alexander Nässlander, Katarina Cedergren och Sofia Lundgren har alla  ingått i styrelsen sedan   1 år tillbaka och blev under stämman omvalda  på nytt.  Därtill valdes David Falk, Milja Norberg och  Zlatko Vasiloski in som nya ledamöter.

Helena Falk och Filip Redin avträdde från sina poster efter 3 respektive 2 år i styrelsen.


Brf Nyhem hälsar de nyvalda ledamöterna hjärtligt välkomna in i styrelsen och tackar de avträdande ledamöterna för deras insatser under de gångna åren!


Årsredovisningen för 2013 publicerad

Publicerat 2014-05-15

Årsredovisningen för räkenskapsåret 2013  finns nu  att hämta  under rubriken  Om föreningen --> Årsredovisningar. Läs om möjligt gärna  igenom den inför stämman. Eventuella frågor och funderingar kring årsredovisningen kommer diskuteras under stämman på söndag 18 maj. Frågor kan också mailas på förhand till ordforande@brfnyhem.se.


Påminnelse: Vårstäddag söndag 27 april

Publicerat 2014-04-22

Nu är det åter dags att tillsammans göra rent och snyggt på föreningens gård och i huset. Samtliga medlemmar inbjuds härmed därför att delta i föreningens årliga vårstädning

söndag 27 april kl. 12:00. Vi möts på gården för att fördela uppgifterna.


Att byggnaden och tomten hålls i gott skick höjer värdet på fastigheten och våra lägenheter. Genom att göra detta tillsammans kan vi också hålla nere föreningens underhållskostnader och därigenom även våra respektive månadsavgifter, vilket vi alla har ett intresse av. En förutsättning för att detta ska fungera är dock att vi alla hjälps åt, och därför är det viktigt att alla som har möjlighet deltar.

Väl mött på söndag!


Kallelse till föreningsstämma den 18 maj 2014

Publicerat 2014-04-20

Under söndagen den 20 april delades en kallelse till ordinarie föreningsstämma ut i lägenheternas brevinkast. Denna finns även att läsa här.


Hemsidan uppe igen

Publicerat 2014-04-16

Föreningens hemsida är nu uppe igen efter att ha legat nere en tid p.g.a ombyggnad.BESÖKSADRESS

Kung Oskars väg 9A

222 40 Lund

ORGANISATIONSNUMMER

745000 - 1511

FAKTURERINGSADRESS

Brf Nyhem

ID 29201

Box 1071

831 29 Östersund